ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС

Шофьорски курс категория "А1"

Категория А1 дава право на управление на мотоциклет с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg 

Какво включва курса:
 • Теоретично обучение 36 часа
 • Общо устройство на мотоциклета 4 часа
 • Практическо обучение
 • Изпит за категория А1

Как преминава курса кат. "А1"

Категория А1 дава право на управление на мотоциклет с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg .

Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1 трябва:
– Да има навършени не по-малко от 16 години, като курсът може да бъде започнат при навършени 15 години и 9 месеца.

Необходими документи:

Копие от диплома за завършено минимум основно образование.
Снимка
Копие от лична карта

Курсът за придобиване на правоспособност категория А1 е разделен на две части.

Теоретично обучение:

Теоретичното обучение включва 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”. След завършването на курса, кандидатът се явява на вътрешен изпит по теория. На изпита се решават 3 изпитни листовки с общо 45 въпроса. Минималния брой точки за оценка „Да” е 87, от общо 97 бр. След успешното полагане на вътрешния изпит, кандидата се явява в учебения център на изпит пред ДАИ. Условията за успешно преминаване са същите.

При придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”.

Кандидата не подлежи на изпит по теория.

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа на мотоциклет (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента /вижте видеото/.

Изпит за категория А1 :

Изпита за категория А1 се състои от 2 части:
– Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ /ако не притежава категория В/
– Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия.

Изискванията за записване:

 • навършени 16 години
 • копие на личната карта
 • копие от диплома за образование (най-малко основно)
 • снимка – 2 бр.

  ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

  Телефон
  0888 237 935, 0898 792 198
  Работно време
  Понеделник - Петък: 9:00 ч. – 19:00 ч.
  Събота-Неделя: почивка