ЗАПИШИ СЕ ЗА КУРС

Категория C

Категория “С” дава правото за управление на товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Със свидетелство категория C могат да се управляват и МПС от категория ТКТ

Какво включва курса:
 • Превоз на товари – 8 учебни часа
 • Общо устройство на МПС за категория С – 6 учебни часа
 • Вътрешни изпити по теория и по практика
 • Продължителността на курса за категория „С“ е около 20 дни.
 • Практически изпит по управление на МПС

Как преминава курса кат. C

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Продължителността на курса за категория „С“ е около 20 дни.

Обучението по теория включва:

– Превоз на товари – 8 учебни часа
– Общо устройство на МПС за категория С – 6 учебни часа

В 8 учебни часа изучавате:

Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите.
Правилата, отнасящи се до превоза на товари; Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз.
Факторите, свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване.
Договори за превоз на товари.
Изисквания към МПС във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите.
Поведение при пътнотранспортно произшествие и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето и смяна на колела.

В 6 учебни часа изучавате:

Основните агрегати, възли и уредби на МПС за категория С, тяхното разположение и предназначение.
Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен МПС за категория С.
Основни правила по техника на безопасност.

Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не по-малко от 70 % от предвидените за всеки модул учебни часове.

Изискванията за записване:

 • Навършени 18 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премине курс за професионална компетентност)
 •  Копие на шофьорска книжка
 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 • Психо
 • Две паспортни снимки

  ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

  Телефон
  0888 237 935, 0898 792 198
  Работно време
  Понеделник - Петък: 9:00 ч. – 19:00 ч.
  Събота-Неделя: почивка